Anke i Hålogaland Kraft-sak ble avvist behandlet av Høyesterett

Rettstvisten mellom en montør fra Ofoten og Hålogaland Kraft, har dermed fått sin endelige sluttstrek

AVGJORT: Styreleder Finn Håkon Jørstad i HLK er glad for at det er satt sluttstrek i rettstvisten. Arkivfoto 

nyheter

Montøren, som driver et enkeltmannsforetak, ble fjernet fra sitt oppdrag med montering av strømmålere for HLK for et par år siden. Hålogaland Kraft likte ikke kundebehandlingen hans. Montøren aksepterte ikke reaksjonen, og stevnet HLK inn for Ofoten tingrett. Der fikk han delvis medhold, men var ikke fornøyd med erstatningen. Han anket saken videre inn for lagmannsretten, der HLK vant på alle punkter. Som et siste krumspring forsøkte han å få behandlet saken i Høyesterett, men der ble den nylig forkastet.

Det hører også med til historien at kraftselskapet var villig til å akseptere dommen i Ofoten tingrett, og at montøren var tilbudt en forlikssum før saken havnet i rettssystemet. HLK har hele tiden ønsket å bli ferdig med prosessen så raskt som mulig.