– Foreldremøter kan gjerne friskes opp

Selv om det er lenge siden oppvekstleder Edvin Eriksen gikk på foreldremøter, så tror han absolutt at dagens foreldremøter kan sprekes litt opp.

Eriksen leder utvalg for oppvekst og kultur i Harstad  Foto: FRANK ROGER ROKSOY

nyheter

Eriksen leder utvalg for oppvekst og kultur i Harstad kommune, og er enig i mobbeombudets utspill om at foreldremøter bør legges opp som dialogmøter mellom hjem og skole.


Mobbeombud Jon Halvdan: – Foreldremøter må fornyes

Foreldremøter anno 2020 må legges opp slik at foreldre får diskutere de reelle utfordringer som elevene står i, gjerne også sammen med elever, oppfordrer mobbeombud Jon Halvdan Lenning.

 

- Det er veldig lenge siden jeg var på et foreldremøte, og jeg vet ikke om praksis fortsatt er at de blir dominert av skolens folk, men jeg tror mobbeombudet har et godt poeng når han sier at foreldrestemmene må få slippe til, sier Eriksen.