Tror det foregår skjult mobbing

Mobbeombudet besøkte Barn og unges kommunestyre fredag, og fikk høre at elever i Harstad tror det er skamfullt å si ifra hvis man blir mobbet.

mobbeombud: Mobbeombud Jon Halvdan Lenning (midten) besøkte de unges kommunestyre fredag, og slo av en prat med Lars Stokke Myhre og Nora Amalie Finnerud fra Hagebyen skole. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

En rapport fra mobbeombudet for skoleåret 2018/2019, var tema i Barn og unges kommunestyremøte i Harstad fredag.

Få henvendelser fra Harstad

– Jeg har hatt ganske få henvendelser fra Harstad. Det kan være fordi skolene i Harstad gjør en god jobb for å hindre mobbing, eller så kan det være at mange ikke vet om at jeg finnes, sa mobbeombud Jon Halvdan Lenning fra Troms og Finnmark fylkeskommune.