Harstadbedrift satser på Andøya

Harstadfirmaet K. Simonsen transport AS har registrert et selskap i Risøyhamn. I første omgang ønsker de å investere 3–4 millioner kroner.

NYTT SELSKAP K. Simonsen transport AS har opprettet et nytt selskap i Andøy. Fra venstre: Kurt Simonsen og sønnen Kenneth Simonsen, som er daglig leder for det nye selskapet.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Omstillingene i vesterålskommunen er store, etter at flybasen ble vedtatt nedlagt. Men det åpner også for satsing på andre områder.

Industrikaiutbygging i Risøyhamn, rakettskytefeltet og bygging av landbasert oppdrett har gitt harstadfirmaet verdifulle oppdrag. De har planer om å kapre stadig flere.

Tilhørighet

– For å henge med i konkurransen om jobbene er det viktig å kunne vise tilknytning til kommunen. De ønsker naturlig nok lokale arbeidsplasser, folk som skatter dit. Det er dessuten langt å pendle med folk mellom Harstad og Andøy.

– Vi har derfor etablert «K. Simonsen, Andøy», forteller daglig leder og firmagründer Kurt Simonsen i Harstad.

Les også: Diskuterte hva de skal leve av i fremtiden

Det er sønnen Kenneth, som er oppført som daglig leder i datterselskapet.

«K. Simonsen, Andøya» har nettopp fått bevilget et tilskudd på inntil 179.000 kroner til etableringen fra omstillingsprosjektet for Andøya (Samskap). I søknaden ble totalkostnaden oppgitt til 358.000 kroner. I vedtaket forutsettes det at eventuelle arbeidsplasser etableres i Andøy.

Det står også at Harstad-firmaet jobber for å etablere et nytt tilbud innen «spesialtjenester innen godstransport til lokale næringsaktører». Målet er tre ansatte med base i Risøyhamn.

Utfordringer

Til sammen fire firmaer fikk bevilget totalt 1,8 millioner kroner til ulike forprosjekt i siste møte i Samskapet, skriver Andøyposten.

Men det er ikke gjort i en håndvending å etablere fast base i kommunen, fant harstadfirmaet ut.

Les også: Kvalitetsstempel til lokale transportselskaper

– Vi har forsøkt å få tak i sjåfører som kan operere kran til virksomheten på Andøy en stund nå. Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en utfordring for vår bransje, som i mange andre.

– I første omgang er derfor målet å få plass en lastebil med sjåfør i Risøyhamn, så får vi ta resten derifra.

– Vi har gjort så mange jobber for oppdragsgivere på Andøy over tid, at vi ønsker å være posisjonert for den veksten i oppdrag vi tror kommer, påpeker Kurt Simonsen.

Familiebedrift

Firmaet ble startet i 1995. I begynnelsen fraktet de melk for TINE med tre tankbiler, fire ansatte og hjemmekontor.

Etter kort tid vokste firmaet til å bli større, og allerede i 1996 hadde de flere tankbiler i trafikk.

Les også: Lokker med 10 nye stillinger

Parallelt med tankbilene skaffet de seg en kranbil i 1997. Oppdragene økte, og bilparken vokste bilparken med enda flere kranbiler, mobilkran, semitrailere, følgebiler og lift.

I dag holder de til i egne lokaler på Stangnesbasen.