Rapport slår fast at alle stemmesedlene til SV var «tuklet» med på rådhuset. Skuffelse hos SV som ikke fikk plass i kommunestyret.

En ekstern rapport om valget i Evenes slår fast at hvis valgkrøllet sist høst hadde vært unngått, så hadde SV hatt en plass i kommunestyret.

rådhuset: På rådhuset i Bogen ble det krysset av manuelt på SVs lister, for å rette opp feil. Foto:Tone A. Karlsen 

nyheter

Evenes kommune har fått to konsulenter fra Valgforum til å gå gjennom valget i Evenes i fjor høst, der alvorlige feil ble avdekket. Det mest alvorlige, etter konsulentenes oppfatning, er at valgfeilene gikk utover Sosialistisk Venstreparti.

Ifølge rapporten leverte SV ny valgliste i mars 2019 hvor de to førstekandidatene skulle ha stemmetillegg.