- Fikk gode innspill

Rundt 25 næringsdrivende trosset været tirsdag, og stilte på FRAM for å diskutere næringsutvikling i kommunen.

cof 

nyheter

– Vi er godt fornøyd med oppmøtet tirsdag. En god miks av mennesker fra ulike næringer, med ulik alder og fra begge kjønn kom, sier næringsrådgiver Ellen Eliseussen i Kvæfjord.

– Møtet resulterte i spennende diskusjoner og mange flotte innspill, legger hun til i en pressemelding.

Tirsdag denne uka startet Kvæfjord kommune innspillsmøtene som skal resultere i en rulleringen av strategisk næringsplan. Denne uka var det satsingsområdene «primærnæringer og avledede næringer», samt «kultur, opplevelse, reiseliv» som sto på agendaen.


Trommer i hop for næringsplan

Kvæfjord kommune inviterer til innspillsmøter, når ny kurs for næringssatsingen til kommunen skal stakes ut.

 

Ordfører Torbjørn Larsen ønsket velkommen, og det ble innlegg med både Eliseussen, den nye samfunnsplanlegger Ellen Ervik og skogrådgiver Gyrd Harstad.

– Gründer Susanne Hentschel fra Refsnes Matglede snakket om viktigheten av samarbeidet med nettverket Kvæfjord Matkultur, oppsummerer Kvæfjord.

Trastad Samlinger presenterte museets satsing på Outsider Art, og viktigheten av å holde historien om Trastad Gård levende ovenfor dagens barn og unge i Kvæfjord og Harstad.

Museumspedagog Silje Gulstad kom også med et konkret forslag til kommunen om å utfordre en masterstudent innen kulturfag og/eller reiseliv til å skrive en oppgave hvor man utreder nye næringsmuligheter i den eldre bygningsmassen på Trastad. Ny næringsaktivitet i skjæringspunktet kultur og reiseliv hadde vært flott, avsluttet Silje Gulstad.

I siste del av møtet var det gruppearbeid hvor de næringsdrivende kom med konkrete innspill til mål og veivalg i den nye planen.

Kvæfjord kommune opplevde stort engasjement stort engasjement.

 – Alle innspill blir viktig i det videre arbeidet med planen, og nå håper vi oppmøtet og engasjementet blir like godt på de kommende møtene, avslutter Eliseussen.