Stenger dørene

Fageråsen SFO avslutter driften 30. april.

Illustrasjonsfoto 

nyheter

Det private skolefritidsordning-tilbudet holder til i Kilkamhuset, og hadde på det meste cirka 40 unger. Antallet er nå omtrent halvert. Kristine Fagerås overtok for en tid siden SFO-tilbudet fra Tone Holte Løvås. Fageråsen SFO har vektlagt fysisk aktivitet for ungene, og har blant annet et tilbud om fotballtrening på dagtid inkludert i driften.

– Hovedårsaken til at jeg kaster kortene er at jeg av personlige grunner ikke kan gi det som trengs for å opprettholde og utvikle SFO-tilbudet, sier daglig leder og eier Kristine Fagerås.