Lokker med ti nye stillinger

– Det er gledelig at vi har ti nye stillinger ute nå der Harstad kan bli arbeidssted, sier Kristin Westvik, områdedirektør Drift Nord.

Kristin Westvik, områdedirektør Drift Nord.  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Hun ser gjerne at de nye folkene som skal inn i de nye stillingene rekrutteres til Harstad-kontoret. I utlysningen er Harstad mulig arbeidssted i konkurranse med de andre avdelingene i Equinor.


Klimastrateg blir ny Drift Nord-sjef

Kristin Westvik på Equinors Harstad-avdeling rykker opp som ny direktør for Drift Nord. Hun var med å stake ut selskapets nye klimastrategi om nullutslipp mot 2050.

 

To av stillingene som er lyst ut er direkte knyttet til driftsprosjektet, mens de andre åtte er forskjellige typer ingeniørstillinger innenfor alt fra anlegg til elektro og automasjon.