Trommer i hop for næringsplan

Kvæfjord kommune inviterer til innspillsmøter, når ny kurs for næringssatsingen til kommunen skal stakes ut.

Kom,KOM: Næringsrådgiver Ellen Eliseussen håper næringsliv og lokalbefolkning stiller opp når ny strategisk næringsplan for Kvæfjord skal lages. Foto: Tone A. Karlsen 

dette blir retningsgivende

nyheter

Allerede førstkommende tirsdag 4. februar blir første innspillsmøte. Da er det primærnæringer, og avlede næringer, reiseliv, kultur og opplevelser som blir tema.


Trastad Samlinger setter søkelys på det som var før Nord-Norges Åndssvakehjem: Samisk kultur stilles ut

I anledning Samisk uke 2020 åpner Trastad samlinger utstillingen «SÀPMI på Trastad Gård – En samisk verden på institusjon».

 

– Vi vil ha næringslivet i tale, og trenger gode innspill på hva kommunen skal satse på videre som tilrettelegger, sier næringsrådgiver Ellen Eliseussen.