Trastad Samlinger setter søkelys på det som var før Nord-Norges Åndssvakehjem: Samisk kultur stilles ut

I anledning Samisk uke 2020 åpner Trastad samlinger utstillingen «SÀPMI på Trastad Gård – En samisk verden på institusjon».

UTSTILLING: Avdelingsleder ved Trastad Samlinger ved Sør-Troms Museum, Simone Romy Ritter, gleder seg til å vise fram og fortelle om den samiske kulturen som var på Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem.  Foto: Privat

– Vi vet at det bodde flere med samisk bakgrunn ved den tidligere institusjonen.

Simone Romy Ritter
nyheter

Avdelingsleder Simone Romy Ritter sier at utstillingen tematiserer samisk kultur på institusjonen.

– Vi vet at det bodde flere med samisk bakgrunn ved den tidligere institusjonen Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem. Det vises for eksempel i de forskjellige keramikkarbeider og i billedkunst som ble laget på den tidligere institusjonen for utviklingshemmede, sier Ritter.