Avinor vil gi Evenes konkurranse - vil ha storflyplass på Leknes

Anbefaler ny storflyplass på Leknes og ny vegløsning i regionen

Illustrasjonsfoto  Foto: Carina Johansen

nyheter

Et prosjekt i regi av Avinor og Statens Vegvesen har utredet «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». Prosjektets styringsgruppe anbefaler ny storflyplass på Leknes og ny veiløsning mellom Svolvær og Leknes.

Rapporten er ferdigstilt og oversendes nå Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. NTP er planlagt lagt fram våren 2021.