Ny runde for ambulansehelikopterbase

Nytt redningshelikopter i Tromsø kan påvirke fremtidig plassering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland. Saken ble behandlet i direktørmøte i Helse Nord torsdag.

Ambulansehelikopteret operer for tida fra midlertidig base på Stangnes utenfor Harstad, mens Helse Nord skal avgjøre hvor permanent base skal ligge. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Ei prosjektgruppe nedsatt av Luftambulansetjenesten HF leverte Helse Nord i september en rapport der flertallet konkluderer med at Tjeldsundet er best egnet for en fremtidig permanent base, med Lødingen som et alternativ to. Men ved rapporten fulgte også en brukerrepresentants kommentarer, som ikke var enig i at Tjeldsundet var best egnet. Han mente blant annet at man må ta hensyn til den nye redningshelikopterbasen, som regjeringen har bestemt skal etableres i Tromsø.


Tjeldsundet seiler opp som mulig ny fast helikopterbase

En utredning som skal anbefale ny permanent helikopterbase for Midtre Hålogaland, vil ha den sørøst av Lofoveggen. Tjeldsundet er superaktuelt.

 

Da basen i forrige runde ble lagt til Evenes, gikk diskusjonen på om Stokmarknes kunne være et bedre valg. Det har også Vesterålen regionråd hevdet, når spørsmålet nå kom opp igjen.