Marta Kristine Ims: – Jeg stilte til valg fordi jeg har et engasjement

Marta Kristine Ims fra Tjeldsund er valgt som leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Kristenlivet i nord, og trosopplæring for barn og unge er viktige saker for henne.

RÅDSleder: Marta Kristine Ims fra Tjeldsund. foto: Privat 

nyheter

Bispedømmerådet hadde konstituerende møte i Tromsø sist uke, der Ims ble valgt for to år. Hun er glad for å få representere den nye regionen når det nye rådet nå er på plass.

– Jeg stilte til valg for bispedømmerådet fordi jeg har et engasjement for kirka og noen tanker om hvordan jeg ønsker at den skal være fremover. Det er ei spennende tid nå når folkekirka er løsrevet fra staten, både med tanke på finansiering, medlemskap og annen organisering.