Utfordringer med trosopplæringen

I Harstad kirkeforum kommende søndag er trosopplæring tema.

FOREDRAR: May-Britt Lund tar opp trosopplæring i Harstad kirkeforum. 

nyheter

May-Britt Lund er undervisningsleder ved Harstad Kirkelige Fellesråd. Hun skal snakke om trosopplæringsreformen, og utfordringene med å imøtekomme reformens intensjoner.

Hovedfokus for kvelden vil være det mangfoldige trosopplæringstilbudet i Harstad, den omorganiseringen som menighetene har gjennomført de siste årene, og tanker om videre strategi.