Saksøker naboen: Mener han tar seg til rette på flytebrygge

Eierne av to naboeiendommer på en øy i Harstad kommune møtes mandag og tirsdag i tingretten.

TVIST En uenighet om fortolkningen av en avtale om rett til båtplass skal avgjøres i tingretten.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

En av eiendommene har ikke tilgang til sjøen. I januar 2000 fikk eieren i stand en tinglyst avtale med daværende eier av eiendommen med strandlinje om rett til båtplass.

Dermed fikk han tilgang til sjøen og båtliv. I ettertid har eiendommen med strandlinje skiftet eier, og disse eierne er ikke spesielt fornøyde med hvordan naboen har fortolket – og praktisert avtalen.