Elevundersøkelsen:

Lokale lærere føler ubehag ved kartlegging av elever

Lærerne i Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund og Gratangen føler ubehag ved ny kartlegging av elevene.

Morten Rennemo i Utdanningsforbundet sier at lærerne ikke ser noe i denne undersøkelsen som kan virke positivt på deres egen praksis som lærer.  Foto: Åse Hjelvik

nyheter

Stridens kjerne er kommunenes samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning der målet er å utvikle skolene. Tidligere har kommunene samarbeidet med universitet og høgskoler.

Kritiske

Mange av lærerne ville reservere seg mot å delta. De skulle svare på spørsmål om elevenes adferdsproblemer, deres sosiale ferdigheter og hvor ofte elevene har utvist ulik type atferd.