Kommunen vil vite om lukten av tørrfisk er skadelig

Det har vært skrevet mye om hvorvidt selskapet S. Hanssen AS, som henger fisk for Myre Fiskemottak AS på egen tomt på Klo, skal få lov å øke den såkalte utnyttelsesgraden på tomta fra 50 prosent til 75 prosent.

S. Hanssen AS sitt tørrfiskanlegg på Klo. 

nyheter

I mars i fjor fattet et enstemmig kommunestyre i Øksnes i et vedtak om å innvilge slik dispensasjon. Men fylkesmannen underkjente kommunens vedtak og mente en reguleringsendring er veien å gå.

Nordland fylkeskommune ga i et innspill til reguleringsendringen en oppfordring til kommunen om å drøfte eventuell luktproblematikk med lokalt helsetilsyn. Drøfting av luktproblematikken ble senere lagt inn som en forutsetning før reguleringsendringen endelig vedtas.