Vil vri oppdrettsanlegg

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk AS søker om ny plassering av anlegget i Trollvika, i munningen til Grovfjorden.

Søren Balteskard i Northern Salmon. Foto: Michael Ulriksen, E24 

nyheter

De ønsker å justere litt på dagens plassering ved å vri anlegget i øst-vestlig retning langs lengdeaksen. Fórflåtas plassering endres ikke.


De som ble rammet av dødsalgene får øke produksjonen

Vedtaket gjelder lakseoppdrettere i Nordland og Troms, ofrene for algeoppblomstringen i mai, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

 

– Det er ikke den store endringa som skal gjøres, men det må gjennom prosess. Brønnbåtene og fôrbåtene er blitt større og trenger mer plass for å komme til. Vi ønsker å utnytte lokaliteten best mulig, og vil ha det trygt for flåte, folk og fisk, forklarer Søren Balteskard i Northern Lights Salmon.