Gikk til sak for å slippe avlesningsgebyr

En harstadmann motsatte seg montering av automatisk strømmåler (AMS). Da Hålogaland kraft Nett AS (HLK) krevde årlige avlesningsgebyr på 3120 kroner, stevnet han selskapet for retten.

MÅ BETALE Trondenes tingrett har fastslått at Hålogaland Kraft Nett kan kreve gebyr for å avlese strømmålere manuelt.   Foto: Illustrasjon - Christer Pedersen

nyheter

Nettselskapene var av myndighetene pliktig å installere AMS i hvert målepunkt.

Frist for å få gjennomført installering var 1. januar 2019. Harstadmannen motsatte seg montering av AMS-måler, uten å fremlegge dokumentasjon som gir grunnlag for fritak.