Trafikken gjennom Harstad sentrum er halvert

Trafikktallene for den første uka etter at Harstadåstunnelen åpnet viser en kraftig reduksjon av tungtrafikken gjennom sentrum.

Illustrasjonsfoto: Knut Godø 

nyheter

Prosjektleder for Harstadpakken, Geir Jørgensen i Statens vegvesen, er forsiktig med bastante uttalelser etter bare en ukes drift, men medgir samtidig at tallene med all tydelighet viser at tunnelen har blitt godt mottatt.

Redusert med over 80 prosent

– Tellere nord for rundkjøring på Sama og telleren i Kanebogen sør viser at trafikken i ytterkant av området ikke har vesentlige avvik for periodene Dermed er grunnlaget sammenlignbart. Vi ser helt tydelig en kraftig reduksjon av gjennomgangstrafikken sammenlignet med tilsvarende uke i 2019.