Siri Espedal Kindem flytter fra Harstad til New York: Slutter som Equinor-sjef i nord

Nå blir hun direktør i USA.

Utsikt: Siri Espedal Kindem på sitt kontor i det nye Kaarbø-bygget. Hun sitter, enn så lenge, som de fleste i åpent landskap. I begynnelsen av februar får hun ny jobb i New York.  Foto: Øivind Arvola

nyheter

Siri Espedal Kindem har vært områdedirektør for drift nord siden våren 2016. Fra hennes kontorsted i Harstad har hun hatt ansvaret for Equinors felt i drift fra Møre og opp til russisk grense, noe som tilsvarerer vel 20% av selskapets aktivitet på norsk sokkel.

Kindem er nå utnevnt til direktør for USAs østkyst i selskapets forretningsenhet for Nye energiløsninger.