Listhaug vil dele ut 69 nye tillatelser: 36 av dem er i nord

28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene.

HÅPER PÅ NYE FUNN: Sylvi Listhaug annonserte tildelingen av utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2019 under Oljepolitisk Seminar i Sandefjord 14. januar 2020. Foto: Peder Qvale/OED  

nyheter

Olje- og energidepartementet tilbyr 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2019 (TFO 2019).

- Jeg er stolt over å kunne tilby 69 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde. Selskapenes store interesse for å få tilgang til nytt leteareal viser at næringen har stor tro på den fremtidige verdiskapingen på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug i en pressemelding fra olje- og energidepartementet.


Natur og Ungdom om nye lisenser: - Det er helt på bærtur

– Vi er langt inne i klimakrisa, men gang på gang overkjører regjeringen miljøfaglige råd og deler ut nye oljelisenser.De 69 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (33), Norskehavet (23) og Barentshavet (13).

28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap. Tillatelsene gis med et forpliktende arbeidsprogram, eller som tilleggsarealer til slike tillatelser.
- Letingen som nå skal skje i arealene som tildeles vil forhåpentligvis resultere i nye funn. Dette er viktig for å sikre lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter fremover for Norges største næring, fortsetter Listhaug.   

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser, skriver departementet i meldingen.


Siste oljefyr i Harstads idrettsanlegg er kassert:– Nå har vi en grønn hall

Muligheten til å usette overgangen fra miljøfiendtlig til klimavennlig oppvarming var ikke et tema for ledelsen i Krafthallen.


- Særlig alvorlig er lisensene lengst nord. Dette er tett opp til områder som kan bli vernet seinere i år, men regjeringen skynder seg å dele ut mer klimafiendltig olje så kjapt som mulig før forvaltningsplanen er behandlet. Dette er våre viktigste og mest sårbare havområder, så konsekvensene kan bli katastrofale, sier Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder i Natur og Ungdom fra Tromsø i en pressemelding.