Per-Willy har snakket med ministeren:

- Kommunen må gå gjennom Harstadpakke 2 på nytt og få ned bompengeavgiften

Harstad kommune har ikke gjort nok for å få ned bompengeavgiften. Det betyr at kommunen må gå gjennom Harstadpakke 2 på nytt, sier Per-Willy Amundsen (Frp).

BOM STOPP: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen sier at regjeringen ikke kommer til å sende Harstadpakke 2 til Stortinget for behandling slik den er utformet i dag. Dette sa han allerede under valgkampen, men i neste uke skal det komme beskjed fra departementet som bekrefter dette.  Foto: Arne-Petter Lorentzen

nyheter

Nylig har stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen hatt møte med samferdselsminister og partifelle Jon Georg Dale. Resultatet er at Harstad kommune i neste uke får instruks om å gå gjennom Harstadpakke 2 på nytt for å få ned bompengesatsene, sier Amundsen.

– I ytterste konsekvens må kommunen ta opp hele saken på nytt.