Frikjent for voldtekt av stedatteren, men må betale oppreisningserstatning

En 47 år gammel mann som ble dømt i Trondenes Tingrett for seksuell omgang med sin 11 år gamle stedatter ble i Hålogaland lagmannsrett frikjent i straffespørsmålet.

En stefar var tiltalt for voldtekt av stebarn under 14 år, jf. straffeloven § 299 bokstav a og § 314 bokstav a. Han ble i lagmannsretten frikjent i straffespørsmålet, men ble likevel dømt til å betale oppreisningserstatning.   Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Juristene mente mannen var skyldig, men dette var tre av meddommerne uenig i. Stefaren slipper dermed fengselsstraff. Mannen må likevel betale oppreisningserstatning på 100 000 kroner til fornærmende.

Tiltalen gjaldt en enkelthendelse da stedatteren var 11 ½ år. Den 47 år gamle mannen var tiltalt for voldtekt i form av seksuell omgang med stedatteren sommeren 2018. Mannen ble dømt i Trondenes tingrett 2. juli 2019 til fengsel i to år og seks måneder, samt til å betale oppreisningserstatning.