Godtar ikke monsterforelegg på fem millioner kroner

Lødingen Fisk har bestemt seg for å anke dommen fra Ofoten tingrett, der selskapet ble dømt til å betale et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner for å ha tappet Bresjavatnet under laveste tillatte vannstand.

  Foto: Illustrasjon - Stian Jakobsen

nyheter

Det hele startet da selskapet i 2017 ble ilagt et overtredelsesgebyr av NVE. Selve bruddet skal ha skjedd i februar 2014.

I Olje- og energidepartementets klagevedtak av 19. desember 2018 ble gebyret satt ned fem millioner kroner.

I en artikkel på iLaks.no hevder påtalemakten at selskapet har tatt seg til rette, mens Lødingen Fisk selv mener de blir hersjet med at myndighetene.

Det tok altså fem år fra Lødingen Fisk skal ha begått overtredelsen til gebyret ble fastsatt. Lødingen Fisk saksøkte staten i forbindelse med saken, men tapte altså i tingretten.

Les også: Saksøkte staten - gikk på en smell

Nå går det mot ny behandling, denne gangen i Hålogaland lagmannsrett.

Harstad Tidende har tidligere omtalt tingrettsdommen.