Mange spørsmål rundt tunnelen: – Blir vi belastet ekstra for passeringer gjennom tunnelen?

Allerede første døgnet etter at Harstadåstunnelen åpnet reises flere spørsmål av Harstad Tidendes lesere.

13 KRONER EKSTRA? Det har blitt reist spørsmål om passeringer gjennom tunnelen blir belastet ekstra utover ordinære bompasseringer gjennom Harstadpakken.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Etter at Statens vegvesen gjennom flere oppslag i mediene har opplyst at det er strengt forbudt for personer å ferdes i tunnelen, har mange lurt på hva som skjer når politiet har laserkontroll inne i tunnelen.

Ifølge vegvesenet vil bevegelser av personer gjennom portalene umiddelbart resultere i at alarmer går, bommene i begge ender senkes og tunnelen stenges.