Disse eiendommene ble omsatt i desember

Tekst og kart med alle eiendommer som ble solgt og kjøpt i Harstad og nabokommuner i desember. I det interaktive kartet kan du også se hva eiendommene er solgt for tidligere.
nyheter

Harstad kommune

Brubakken Borettslag A/l andelsnr 11 er solgt for kr 2.400.000 fra Tatyana Kalashnikova til Marius Andersen og Tina Helen Rasmussen (23.12.2019)


Andel av Knausbakken 16 A (Gnr 51, bnr 895) er overdratt for kr 100.000 fra Julie Dischington Steen til Ole-Morten Evensen (23.12.2019)