Krevde 128.000 kroner i erstatning, fikk 5000

En eier av en leilighet i Harstad mente en kvinne som hadde bodd der skyldte både husleie og erstatning for skader påført leiligheten.

NÅDDE IKKE FRAM Kravene som advokat Øystein Sagen fremførte på vegne av sin klient, ble stort sett avvist av retten. I stede må saksøker punge ut med både egne og motpartens advokatregninger.  Foto: Arkiv - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Kravet fikk kvinnen etter at hun hadde flyttet ut, i januar 2018. Partene møttes først i forliksrådet. Der tilbød hun 25.000 kroner til huseier, for å få saken ut av verden. Men dette ble avslått.

I stede ble hun stevnet for Trondenes tingrett 9. juli i år, med krav om til sammen 128.324 kroner.