– Boligselgerne har spart 180 millioner kroner

Dette hevder den digitale selvbetjeningstjenesten for salg av boliger – Propr.no. 72 av salgene boligeierne har gjort selv, er gjennomført i Troms.

1 PROSENT Digitale løsninger for å selge egen bolig har vært oppe å gå i flere år, men fortsatt er det bare en forsvinnende liten andel av det totale salgsvolumet.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Propr.no ble etablert i 2016 og har som mål at alle i Norge kan selge sin egen bolig selv. Selskapet bruker sterke ord, og mener selv at «gamle og dyre forretningsmodeller står for fall og digitale løsninger tar over».

Les også: - Ikke trekk boligen ut av markedet nå!