Brua endelig opplyst: – Enkelt tiltak som har stor betydning for trafikksikkerheten

Torsdag markerte ei aksjonsgruppe sammen med Statens vegvesen, ordfører og varaordfører at brua over Kongsvikelva har blitt opplyst.

LYS I MØRKET: Torsdag ble det markert at brua over Kongsvikelva har fått tre lyspunkt. Fra venstre: Fra venstre: Svein Myhre, byggeleder/elektro, Statens vegvesen, Geir Hartz Jørgensen, avdelingsdirektør Statens vegvesen, varaordfører i Tjeldsund Gunnhill Andreassen, Ove Vangen, aksjonsgruppa, ordfører Liv Kristin Johnsen, Robin Ridderseth og Vegard Paulsen begge aksjonsgruppa.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

E10 gjennom bygda mangler fortsatt gang- og sykkelbru, noe som er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, men tre lyspunkt på brua over Kongsvikelva hjelper på sikkerheten.

Lys hjelper

Aksjonsleder Robin Ridderseth forteller at brua i alle år har vært en flaskehals, spesielt for de myke trafikantene.