Statens vegvesen trekker reklamasjonskrav etter boltebrudd

Bruddet på en av forankringsboltene på Hålogalandsbrua skyldes ikke produksjonsfeil eller mangelfull utførelse ved installasjon, ifølge en ekspertgruppe nedsatt av Statens vegvesen.

FEIL: Bruddet på en av forankringsboltene på Hålogalandsbrua byttes ut, selv om det ikke er grunn til å tro at feil har skjedd under produksjonen.  Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen

nyheter

Bruddet ble avdekket i januar 2019 og årsakene til det er sammensatt. Ståltypen som er brukt i boltene gir dem en meget høy fasthet og hardhet, men samtidig sensitive for sprøbrudd.

Ifølge ekspertgruppa er det trolig en utløsende årsak at boltene over en viss tid i byggetiden sto eksponert for vær og vind, og at det samlet seg vann rundt dem.