Tar en rus-sjekk i nabokommuner

- Politiet har sagt at ungdom og rus er en utfordring også i Skånland, og det må vi ta på største alvor, sier Christine Bertheussen Killie (H).

Christine B. Killie 

nyheter

Hun tok saken opp i kommunestyret for Tjeldsund 2020, da neste års budsjett ble behandlet tirsdag. Bertheussen Killie viste til arbeidet som gjøres nå i Harstad kommune, for å få kontroll på økt bruk av rus blant unge. Hun mente at nabokommunene også må ta tak.


Kaller inn til stormøte om rus

Neste torsdag blir det stormøte om alarmerende narko- dopmisbruk blant unge.

 

- Jeg vil gjerne få fremmet en sak om hvordan kommunene jobber videre med rusproblematikk. Hvis ressursene ikke er godt nok koordinert, så må vi vedta en struktur som gjør at dem som henvender seg, får betryggende hjelp. Det er ikke godt nok hvis det for eksempel er åtte ukers ventetid på hjelp. Jeg tror det er viktig at vi tar dette med oss selv om det er mange andre store ting i budsjettet, sa Bertheussen Killie.