Bygger på Borkenes

Bonord har inngått intensjonsavtale med Kvæfjord kommune om å bygge et leilighetsbygg tilpasset godt voksne personer.

SETTER I GANG: Bjørn Mathisen og Bonord har inngått itensjonsavtale om å bygge leiligheter på Borkenes. Nå starter reguleringsjobben. Arkivfoto: Tore Skadal 

nyheter

Avtalen ble vedtatt av formannskapet torsdag i forrige uke. Behovet for slike leiligheter har vært klart lenge. En interessegruppe har jobbet for realisering, og nå skjer det noe.

Kommunen hadde opprinnelig invitert tre forskjellige firma til å gi tilbud på prosjektet. Av litt forskjellige grunner rant det ut i vasken. Interessegruppen «Godt voksne» i Kvæfjord henvendte seg så til Bonord, som øyeblikkelig viste interesse.

Glød

– Vi skal brette opp ermene og starte reguleringsarbeidet. Bonord går inn i dette prosjektet med interesse og glød. Spesielt spennende er det at vi får være med å utforme prosjektet i tett samarbeid med de potensielle kundene, helt fra starten av, sier daglig leder Bjørn Mathisen i Bonord. Om reguleringsplanen går i boks og det er klart for bygging, kjøper Bonord tomta fra kommunen, og organiserer prosjektet som et borettslag.

– Mange friske og raske eldre vil gjerne ha muligheten til å flytte inn i en leilighet, og gjerne sentralt plassert på Borkenes. Alternativet er å flytte til Harstad, noe mange av dem ikke ønsker. Det er selvfølgelig også i kommunens interesse å beholde innbyggerne med postadresse i Kvæfjord, sier han.

2,2 mål

Tomteflekken det er snakk om er på cirka 2,2 mål, beliggende øst for Miniboas i Heimlyveien 2. Ved omregulering må det ut fra hensynet til trafikksikkerhet vurderes fortau langsetter sørsiden av fylkesvei 849 i 270 meters lengde, fra Bygdeveien 6 til nedkjøringen mot forretningseiendommen i Bygdeveien 18. I tillegg må det sikres et tilstrekkelig areal for oppgradering av eksisterende busslomme. Hovedadkomst for nybygget må komme fra den kommunale Heimlyveien, står det i vedtaket.

Kommunestyret legger til grunn at alle konkrete utbyggingstiltak finansieres og gjennomføres på ordinært vis, av utbygger.

Salgssum

Intensjonsavtalen er tuftet på at Bonord kjøper tomta for 1,25 millioner kroner. Kvæfjord kommune ønsker fortgang i prosessen, og har derfor en tidsmessig avgrensning på intensjonsavtalen på to år. Gitt at det er nødvendig med mer tid, grunnet reguleringsmessige forhold, er det åpnet for en potensiell forlenging på to år til, før ferdigstillelse.

Dersom reguleringsarbeidet skulle tilsi at Bonord ikke finner det økonomisk forsvarlig å fortsette, står de fritt til å ikke benytte seg av intensjonsavtalen.

Siden kommunedirektør Merete Hessen i Kvæfjord er inhabil i saken, er det kommunedirektør Hugo Thode Hansen i Harstad som ivaretar Kvæfjord kommunes interesser i saken.

Skulle partene på noe tidspunkt havne i en rettstvist relatert til prosjektet, er Nord-Troms tingrett vedtatt som rett verneting.