Fra 1. juni 2020 er kemnerenheten i Harstad historie: Jobbsted uvisst for ansatte

Kemner Merete Dalsegg vet ikke hvor hun jobber etter 1. juni. Det gjør heller ikke de seks andre ansatte ved kemnerenheten.

FORSVINNER: forsvinner: Merete Dalsegg vil ikke lenger være kemner i Harstad når kemnerenheten innlemmes iSkatteetaten fra 1. juni neste år.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Det eneste de ansatt vet er at de ikke blir uten jobb. Dette skyldtes at alle skatteoppkreverkontorene i landet skal innlemmes i Skatteetaten gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Det betyr ifølge kemner Merete Dalsegg at alle ansatte er sikret tilbud om videre jobb, men ikke nødvendigvis i kommunen de tidligere jobbet i.