UKM-samarbeidet i fare

Evenes har fått beskjed om at de ikke lengre kan være med i den storstilte UKM-markeringen, som i mange år har foregått sammen med Skånland og Tjeldsund.

UKM-arrangementet i ETS tidligere. 

nyheter

Etter nyttår er ETS-samarbeidet historie, da Skånland og Tjeldsund går sammen til nye Tjeldsund kommune. Men på nettsidene til UKM Troms er det likevel åpnet for påmelding for UKM Tjeldsund og Evenes i mars, og det lå an til at samarbeidet skulle fortsette. Men UKM Troms ga nylig Evenes beskjed om at kommunen ikke kan innlemmes i ordningen fra 2020, på grunn av meget stramme økonomiske rammer.

Odd Halvdan Jacobsen i UKM Troms forklarer at saken er mer sammensatt. ETS-samarbeidet som nå opphører, har blitt sett på som en kommune med Skånland som tilknytning. Det handler nå også om kvoter for hvor mange som går videre til fylkes- og landsdelsfinale, og hvilke fylkeskommuner som da skal betale for ungdommene.