Erklært inhabil: Sender likevel søknad om hyttebygging på høring

Planutvalget i Skånland erklærte forslagsstiller i saken om hyttebygging ved Rensåvannet inhabil, og sender dispensasjonssøknaden ut på høring.

elvedebatt: Stilleelva er gjenstand for debatt i Skånland. Elva skal ha blitt lagt om før tillatelse var gitt, og nå åpnes det opp for å la søkeren, som la om elveleiet, bygge ny hytte der. Privat foto 

nyheter

Planutvalget i Skånland var samlet til ekstraordinært møte torsdag, i forbindelse med en dispensasjonssøknad om rivning av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig ved Rensåvannet, samt terrenginngrep for flytting av bekken Stilleelva, som allerede er flyttet.


 

I planutvalgsmøtet 5. desember vedtok et flertall på tre av fem stemmer, at man skulle si nei til dispensasjonssøknaden, basert på argumentet om at man ikke skal skape presedens i Skånland, ved å tillate at man gjør ting først, og søker om lov i etterkant. Men ettersom det i ettertid er kommet fram at forslagsstillerens habilitet måtte tas stilling til, ble det innkalt til nytt møte denne uka.