Ibestad kommunestyre med kraftig uttalelse om Ibestad mek. verksted:

– Må vise samfunnsansvar

Ibestads politikere lever fortsatt i uvisshet om hva som blir skjebnen til kommunes tidligere hjørnesteinsbedrift, Ibestad mekaniske verksted.

slaktes?: Ibestads politikere er redd aktører i markedet er ute etter å kjøpe opp kun deler av verkstedet, som slippen på bildet, noe som vil gjøre det vanskelig å få solgt hele verkstedområdet. Arkivfoto 

nyheter

Verkstedet har en periode ligget ute for salg, men så langt har ingen kommet med bud på å kjøpe hele verkstedet.

Ifølge ordfører Dag Sigurd Brustind er det et tverrpolitisk ønske at verkstedet ikke blir solgt stykkevis, da dette vil redusere interessen hos potensielle kjøpere til å overta hele eiendommen.