På stram budsjett-line

Administrasjonen advarte i torsdagens julemøte politikerne mot å vedta et budsjett og økonomisk plan for Kvæfjord med en rekke påplusninger på utgiftssiden.

GOD TONE Rådgiver Birger Bjørnstad var en smule skeptisk til utgiftsdrivende tiltak, selv om summene isolert sett var små. Men tonen mellom politikerne og administrasjonen er som vanlig god. På bildet Bjørnstad, Johan Helge Elde (Felleslista), ordfører Torbjørn Larsen (Ap) og varaordfører Birger Holand (Sp).  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Lokalpolitikerne likte med første blikk svært dårlig de mange foreslåtte nedtrekkene fra administrasjonen.

Da det var tid for budsjettvedtak kom forslagene om påplusninger og bergingsaksjoner på rekke og rad.