Konjunkturbarometeret 2019 for Harstads del: – Vi må tørre å ta nye grep

– Harstad er et naturlig regionsenter, og har alle muligheter til å ta en lederrolle innen en rekke satsingsområder, mener konserndirektør Hålogaland Lasse Hagerupsen i Sparebank1 Nord- Norge.

Konjunkturbarometeret 2019: Lasse Hagerupsen etterlyser spenstige ideer som kan være med å sette Harstad på kartet i årene fremover. – De vi møter i landsdelen peker på satsingene som skjer i Bodø og Narvik, mens Harstad er langt mindre synlige, sier han.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

– Vi har det egentlig ganske så bra i Harstad. Arbeidsledigheten er på rekordlave 1,6 prosent, andel personer på arbeidsavklaringspenger går ned, aktivitetsnivået er høyt og det har blitt skapt 96 nye jobber i Harstad så langt i 2019, innledet Hagerupsen i sin presentasjon.

– Ikke minst gledelig

Han pekte videre på at antall konkurser i Harstad er svært få, men at det heller ikke er særlig vekst innen nyetableringer av bedrifter.