Politikk i brann

Innen nyttår skal Evenes kommune ha på plass brannvesen i egen regi, og diskusjonen gikk i kommunestyremøtet onsdag på om det var riktig å la det gå politikk i et så viktig spørsmål.

  Foto: Tone Anita Karlsen

nyheter

Debatten startet med at fem av representantene i kommunestyret enten jobber som brannkonstabler eller brannsjef i kommunen, og spørsmålet med om de var inhabile eller ikke måtte drøftes. Jan Inge Yttervik, Petter Paulsen og Joar Bergvik som er brannkonstabler men ble erklært habile til å behandle saken.

Les også: Brannordning i det blå