Møtes igjen for ny vurdering av gammel sak

Møtes igjen. Planutvalgeti Skånland møtes igjen for å se på saken om hyttebygging ved Rensåvannet på nytt.  

nyheter

I Skånland innkalles det til ekstraordinært møte i planutvalget førstkommende torsdag, der saken om disposisjonssøknaden for hyttebygging ved Rensåvannet, samt omlegging av Stilleelva kommer opp igjen.

Årsaken skal være at vedtaket som ble gjort sist uke, om å stoppe hyttebyggingen, må gjennom en habilitetsvurdering. Tre mot to stemmer stoppet søknaden sist uke.