Historiske møbler på flyttefot

Historiske møbler og bilder fra rådhuset på Hol, må omplasseres.

historisk: Historiske møbler flytter også ut av rådhuset på Hol. 

nyheter

Kommunestyret i Tjeldsund vedtok tirsdag å sette ned en komité som får i oppdrag å spørre Tjeldsund kirke om de vil overta møblene laget av Eilert Ospenes, som i dag står på rådhuset.

Administrasjonen flytter fra rådhuset på Hol til Evenskjer neste uke, og møbler, utsmykning, gaver og museumsgjenstander planlegges gitt til andre institusjoner i kommunen. Silje Elvenes Liseth, Gunnhill Andreassen, Bjørn Hansen og museumsbestyreren sitter i komiteen som må avklare dette.