Uavklart om brannordning kun få uker før dagens avtale går ut:

Brannordning i det blå

Ny ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, vil etablere kommunalt brannvesen i egen regi, men rådmannen holder fast på at en avtale med Narvik er best.

Samarbeidsavtalen om brannberedskap med Tjeldsund, går ut til nyttår, og Evenes må få på plass ny løsning. Illustrasjonsfoto  

nyheter

Saken skal behandles av kommunestyret i Evenes førstkommende onsdag. I august i år vedtok det forrige formannskapet i Evenes at de skulle søke samarbeid med Ofoten brann IKS og Narvik kommune, når samarbeidet med Tjeldsund opphører ved årsslutt. Men saken ble gjenopptatt av ny ordfører Terje Bartholsen (Ap) etter kommunevalget i november, der flertallet i det nye formannskapet vedtok at de vil etablere et eget brannvesen i Evenes fra 1. januar 2020. Evenes kommune har per i dag felles brannsjef og branntjeneste med Tjeldsund kommune, men fra 1. januar når Tjeldsund slår seg sammen med Skånland, avvikles denne ordningen.

Av sakspapirene kommer det fram at administrasjonen i Evenes var godt i gang med å få på plass en selskapsavtale med Narvik der man hadde sett på innhold, kvalitet og økonomiske faktorer, men dette ble satt på hold etter nytt vedtak i formannskapet 5. november.