Tyskernes bruk av Harstad sykehus

Under den tyske okkupasjonen 1940-45 kom også Harstad sykehus til å få betydning for okkupasjonsmakta.

Sykehuset: Harstad sykehus slik det så ut etter utbyggingen var ferdig i 1938.   Foto: Sør-Troms museums

nyheter

Selv om byen og distriktet ikke lå i nærheten av noen kampsone ville tyskerne likevel ha disposisjonsrett på en hel etasje av det nybygde sykehuset.

Sykehus i 100 år

I år 2000 var Harstad sykehus 100 år. Ved den anledning utgav sykehuset en 120 siders meget god jubileumsbok redigert og forfattet av nylig avdøde journalist og assisterende redaktør i Harstad Tidende, Malvin Karlsen. Med artikler fra og om sykehuset fra 1901 til år 2000. Flere av artiklene er skrevet av sentrale personer i sykehuset drift i år 2000.