Ambulanseflyene:

- Fullstendig uakseptabel situasjon som er dramatisk

- Halvparten av ambulanseflyene i Norge er satt på bakken denne helga. Det er dramatisk for ambulanseberedskapen, og for ordinær drift ved sykehusene i Nord-Norge - og spesielt i Finnmark.

BEREDSKAP: Babcock Scandinavian Air ambulanse-fly. Foto: John Trygve Tollefsen / BSAA  Foto: John Trygve Tollefsen

nyheter

- Dette skaper stor utrygghet for innbyggere, særlig når vi i lengre tid både har opplevd manglende tilbud og brudd på krav til ambulanseflytjenesten etter at ny operatør startet opp. Dette er en fullstendig uakseptabel situasjon som nå har gått fra svært alvorlig til dramatisk, sier fylkesordfører i Troms og Finnmark Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemelding.

- Lei inn tidligere ambulansefly nå

- Når halvparten av flyene er satt på bakken på grunn av tekniske problemer, er det et krystallklart krav at helseminister Høye griper inn, og om så får leid inn de flyene som forrige operatør av ambulanseflyene hadde, og som er tilgjengelige. Gjør ikke Høye dette umiddelbart, må statsministeren snarest gripe inn, da helseministeren i så tilfelle åpenbart ikke er i stand til å se alvoret i situasjonen man setter en hel landsdel, og spesielt innbyggere i Finnmark, i. Situasjonen slik den er blitt i helga tåles ikke en eneste dag lenger, sier fylkesordføreren.