Miljøvernforbundet anmelder lakserømming ved Sandsøy

Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar for rømming av laks utenfor Sandsøy, da de mener laksen kan være ILA-syk.

ANMELDT Salmar og oppdrettsanlegget ved Otervika sørøst av Sandsøy  Foto: Arkiv - Knut Godø

nyheter

Anmeldelsen ble sendt Troms politidistrikt onsdag ettermiddag.

Det var midt i november i år at Salmar Farming AS meldte fra om rømming fra ei merd på lokaliteten Oterneset utenfor Sandsøy i Harstad. Selskapet oppdaget at merden hadde fått en flenge. Et par dager etterpå ble det oppdaget infeksiøs lakseanemi (ILA) ved ei annen merd, på samme lokalitet.