Hasteinnkaller til møte om rus

Oppslag i Harstad Tidende om kraftig økning i rusmisbruk blant unge, har skapt bekymring blant politikerne.

Bekymret: Nina Dons-Hansen og Julie Solfjell er begge sterkt bekymret over økende rus blant ungdommen. De har begge fått en rekke henvendelser fra bekymrede foreldre og fra næringslivsfolk.   Foto: Turid Ingebrigtsen

nyheter

Temaet var hyppig berørt under budsjettmøtet torsdag.

Høyres Julie Solfjell stilte spørsmål om ordføreren har oversikt over hvor stort rusproblemet er, og om det er behov for å øke bemanningen i oppsøkende rusteam.