Krevde ikke Stilleelva flyttet tilbake – men stoppet nybygg:

Flertallet satte foten ned

Geir Jakobsen (H) fikk med seg flertallet i planutvalget, og avslo søknad om å bygge ny hytte fra en grunneier, som også søkte om å legge om Stilleelva, selv om det allerede var gjort.

planutvalgsmøtet: Geir Jakobsen (med kaffekopp) fikk med seg Rolf Pettersen (H) ved sin side og Jan Hugo Olsen (over bordet) på å avslo søknad om å oppføre ny hytte. Leder av planutvalget, Laila Benjaminsen (Ap) i midten. Jan Egil Strand (t.v.). Lisa Marie Winther og Torbjørn Simonsen fra administrasjonen nærmest. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Planutvalget i Skånland behandlet torsdag en dispensasjonssøknad om å rive en eldre hytte ved Rensåvannet, for å føre opp en ny hytte på tomta 23 meter fra vannet. I tillegg søkte grunneieren om dispensasjon om å flytte Stilleelva som slynget seg gjennom eiendommen, men flyttingen av elva var allerede gjort i 2013. Innstillingen fra rådmann Torbjørn Simonsen var at planutvalget skulle gi søker dispensasjon. Han begrunnet i møtet at hvis søknaden ble innvilget, så ville det bli en høringsrunde der sektormyndighetene fikk anledning til å si fra hvis noe ikke var som det skulle, og eventuelt foreslå hvordan man skal tilrettelegge tiltak.


Flyttet elv i vernet natur

Skånland kommune får sterk kritikk av Fylkesmannen etter å ha gitt dispensasjon til omfattende tiltak i et vernet område ved Rensåvatnet.

 

– Blir feil

– Når en grunneier først graver ei elv, og så søker i ettertid om å føre opp bolig, så blir det feil at vi skal honorere folk for å begå lovmessige brudd, sa Geir Jakobsen (H).