AP og SP om Evenes-budsjettet:

– Stram økonomi – men vi prioriterer det viktigste

Økonomien i Evenes fikk seg en kraftig smell på slutten av 2019, med et underskudd på over 8 millioner.

KREVENDE: En krevende økonomisk situasjon i Evenes for ordfører Terje Bartholsen (AP) t.h. og varaordfører Svein Nilsen (SP).   Foto: Evenes kommune

nyheter

Samtidig faller innbyggertallet og dermed inntekten til kommunen.

- Den økonomiske situasjonen er svært krevende. Det har krevd noen tøffe avgjørelser for politikerne i arbeidet med budsjett og økonomiplan, sier ordfører Terje Bartholsen AP og varaordfører Svein Nilsen (SP) i en felles uttalelse torsdag.

– Vi er helt nødt til å ta en full gjennomgang av økonomien i løpet av første kvartal 2020 for å sikre at vi ikke får nye overraskelser. Da skal vi også se om vi som egen kommune kan løse flere oppgaver rimeligere og bedre selv i stedet for å sette det bort, sier Nilsen.

– Vi har heldigvis klart å skjerme det svært viktige arbeidet med psykisk helse og rus. Det er svært viktig, sier de to.


Millionsjokk på bordet. Evenes må dekke inn et merforbruk på 8,7 millioner.

– Dette skulle vært presentert for oss i september, og setter oss nå i en svært vanskelig situasjon, sier ordfører Terje Bartholsen (Ap) i Evenes.

 

Mat og trivsel

I tillegg har flertallet i formannskapet gått inn for å videreføre både trivselsagentene og kjøkkenet på Evenes omsorgssenter som i dag. Trivselsagentene er ungdommer som ansettes for å spre ekstra hygge og trivsel på omsorgssenteret noen uker om sommeren. Uendret kjøkkendrift sikrer både god matservering og utkjøring av varm mat til hjemmeboende fem dager i uka, opplyses det i pressemeldingen.

– Samtidig er kjøkkenet også svært viktig for at vi skal få til å starte med enkel skolemat til elevene på nyskolen fra 2021. Det er vi glad for å ha klart, sier Bartholsen.


Havnet i en milliontvist med Kvæfjord

En barnevernssak mellom Evenes og Kvæfjord står for 2,1 millioner kroner, av de 8,7 millionene som blir overforbruket i Evenes i 2019.

 

Gjennomgang

Samtidig med at budsjettet for 2020 behandles varsler den politiske ledelsen i kommunen full gjennomgang av økonomien rett over nyttår.


Feier bort Evenes-engstelse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser alle argumenter om at Andøya flystasjon må vurderes på ny, som hovedbase for overvåkingsflyene som nå etableres på Evenes.

 

Innbyggere

AP og SP i Evenes velger å være litt mer optimistiske enn rådmannen når det gjelder folketallsutviklingen i kommunen i årene som kommer. Antall innbyggere er helt avgjørende for inntektene til kommunen og den store utbyggingen av Evenes flystasjon vil medføre nye innbyggere.

– Vi tillater oss å være nøkterne optimister når det gjelder folketallet i Evenes. Vi håper det blir litt flere nye innbyggere enn det rådmannen har lagt til grunn. Med mer enn 600 nye arbeidsplasser i kommunen bør vi klare 140 nye innbyggere på de fire neste årene. Helst adskillig mer, men vi skal være forsiktige, sier Bartholsen og Nilsen.

Forslaget til budsjett i Evenes behandles av kommunestyret 11. desember, skrives det i pressemeldingen fra Ap og Sp torsdag.