Troms Kraft-aksjer i nytt selskap

Troms fylkeskommune har onsdag overdratt sine aksjer i Troms Kraft AS til Troms Holdning AS.

ENDRINGER: Fylkesordfører Knut Werner Hansen (midten) skrev under på avtalen som overdrar fylkeskommunens aksjer til det nyopprettede selskapet Troms Holding AS. Til venstre sitter styreleder i Troms Holding AS, Stein Ovesen, og til høyre sitter generalforsamling i Troms Holding AS, Willy Ørnebakk.   Foto: Knut Arne Mortensen

nyheter

Dette skjedde ved at fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) skrev under avtalen som er fremforhandlet i tråd med vedtak fra fylkestinget i Troms.

Troms fylkeskommune eide 60 prosent av selskapet Troms Kraft AS.

Neste steg i prosessen med å oppfylle fylkestingets vedtak, er overdragelse av de 21 B-aksjene til alle kommunene i Troms slik at de blir deleiere i Troms Holding AS. Dette vil skje i ukene fram mot årsskiftet, når prosessen skal være avsluttet.